اس ام اس خرداد 93  چاپ

تاریخ : 1393/03/08 در ساعت 12:54 ب.ظ

این روزها به دلها اعتمادی نیست من با دستهایم میگویم تو با دستهایت بشنو
.
.
.
قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که ازآنها انتظار محبت داشتم نه فراموشی.
.
.
.
توهرگز پژمرده نخواهی شد چون ریشه ات مهربانیست چیزیکه شایسته هرکسی نیست...!
.
.
.
خدا یادش رفت روی جنس ظریف زن بنویسد : مواظب باشید شکستنی است .
.
.
.
نخ محبت ازطناب اعدام محکم تره پس بنازم به محبتت که داره خفم میکنه..!!
.
.
.
سرگیجه بهانه بود میخواستم باتمام وجودم احساس کنم تکیه گاهمی...
.
.
.
بر آنچه گذشت،آنچه شکست،آنچه نشد،آنچه ریخت نباید حسرت خورد؛زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد.
.
.
.
سرفراز باد،دوستی که دراین "باهم نبودنها" بودنش همیشه دریادم استواراست.
.
.
.
اگر باران ببارد باز میایم درون کوچه امید و از ترکیب دستانم برایت چتر میسازم،مبادا قطره ای باران بیازارد نگاه مهربانت را.....
.
.
.
پرندگان به برکه های آرام پناه میبرند،و انسانها به دلهای پاک؛ زیرا دلهای پاک چون برکه ها آرامند،بى انتها،و قابل اعتماد
.
.
.
دنبال بهانه اى براى گریه میگردم!اخم هاى تو کجاست؟!

.
.
.
از اینکه همیشه میشم آدم بده ...
حالم بده ...
بد نبودم ..
چون بلد نبودم. . .

.
.
.
با توجه به گزارش محتوی نامناسب ، این اس ام اس حذف شد .
.
.
.
روزی مردی به دختری گفت بامن ازدواج میکنی؟دختر گفت نه
وآن مردیک عمر به خوبی و خوشی زندگی کرد

.
.
.

مرد باید از بیرون که اومد یه نعره بزنه که چهارستون خونه بلرزه
وبا ابروهای درهم کشیده یه مشت بکوبه به دیوار و بگه:
ززززززززززززززززززززززززن
مگه نگفتم
ظرفارو خودم میشورم فداتشم؟!

.
.
.
ﺧﺒﺮ ﻓﻮﺭﯼ !.!...
ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ:
ﮔﺮﺍﻧﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻥ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ
ﮔﺮﺍﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ
ﮔﺮﺍﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻣﺎﺩﺭ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﻭ ...............
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﻓﺖ ..

.
.
.
به علت انقراض خصلت مردانگی مردهای این دوره وداشتن خاصیت زنانه ی اکثرمردها و از بین رفتن مرام و جر بزه و حرف و قول مردونه وکمبود(نبود)مرد! امسال روزمرد مجددأ روز زن اعلام
شدبزن دست قشنگه رو به افتخار خودمون! مجددا روزمون مبارک.

.
.
.
به پاس اولین بوسه ای که پدرم به رسم مهر دراولین ساعات تولد به گونه ام زدومن نفهمیدم! وبه یادسوزنده ترین بوسه آخرکه من به رسم وداع به صورتش زدمو اونفهمید! به یاد همه ی
پدران آرمیده در خاک 
روز پدر و روز مرد مبارک....

.
.
.
بی علی اصل عبادت باطل است -بی علی هرکس بمیردجاهل است-بی علی تقوا گلی بی رنگ وبوست-بندگی همچون نمازبی وضوست -روزپدر ومیلاد مولی الموحدین . امام المتقین
.حضرت علی (ع) مبارک .
.
.
.
آن چیست! ازبیمهرگان ونرمتنان است،ظاهرآرامی داردجنسش شبیه پاستیل وبویش شبیه پفک نمکی است.باوجودقدرت ویران کننده اش هرماه چندروزمریض میشودبعدازمریضی بشدت
گرسنه شده وهنگام شکاربشدت عرق میکندوبااینکه دندان ندارداماطعمه راتاخرخره بلعیده وپس ازمکیدن مایعات بدن،قربانی را سست ونیمه جان رهامیکند.!

.
.
.
خسته ام...
از صبوری خسته ام...
از فریادهاایی ک در گلویم خفه ماند...
از اشک هاایی ک قاه قاه خنده شد...
و از حرف هاایی ک زنده ب گور گشت در گورستان
دلم
آسان نیست در پس خنده هاای مصنوعی گریه هاای دلت را,
در بی پناهیت در پشت هزاران دروغ پنهان کنی...
این روزهاا معنی را از زندگیم حذف کرده ام...
بدون
تو برایم فرقی نمیکند روزهاایم را چگونه قربانی کنم
.
.
.
نسیم اشکی ک در نگاهت موج میزند
بارانیست از عشق برای بیشتر شدن آرامشم
و دل من چ بیقرار است برای تو
.
.
.
دلم گاهی خسته میشود...
بی حوصله میشود...
از روزگار,از آدم هاا,از خودش
از این قاب هاا,از اثبات,از توضیح
از کلماتی ک رابطه هاا را ب گند می
کشند
.
.
.
امشب یک جمله ی تلخ مهمان من باش!
بگذار یادم نزود ک مرا در شبی رو ب انتهای زمستان,ب هیچ خدایی نسپردی و رفتی!
.
.
.
هیچوقت بی خداحافظ کسی را ترک نکن
نمیدانی چ درد بدی است
پیر شدن در خم کوچه هاای انتظار...
.
.
.
راستش را بخواهی امروز هیچ اتفاق خاصی رخ نداد
فقط حدود نیمه شب باران کوتاهی بارید
اما زار زار
.
.
.
در زندگی من اتفاق هاایی همیشه می افتد
حتی وقتی دستشان را میگیرم
دلت برای من نسوزد؛
من عادت کرده ام ک همیشه,دستی چوب لای چرخ آرزوهاایم
بگذارد
.
.
.
اگر هیچوقت بعد از هرلبخندی خدا را شکرنمیکنید
حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید
.
.
.
هنگامی ک در زندگی اوج میگیری
دوستانت میفهمند تو چ کسی بودی
اما هنگامی ک در زندگی,ب زمین میخوری
آنوقت تو میفهمی ک دوستانت چ کسی بودند!
.
.
.
اگر مشکلات شما در زندگی ب بزرگی یک کشتی است
هرگز فراموش نکنید ک نعمت هاایتان ب وسعت یک اقیانوس است
.
.
.
مورد داشتیم پسره با باباش رفته بیرون,پلیس پدره رو گرفته گفته خانوم کی باشن؟! :-D
.
.
.
مورد داشتیم پسره هدفش از مدرسه رفتن فقط این بوده ک یادبگیره اسم و فامیلیشو بنویسه
ولی از ترس سربازی رفتن الان درحال کار روی پایان نامه دکترای تخصصیشه! :-"
:))
.
.
.
هــــر انــسانــی عطـــری خـــاص دارد.
گـــاهـــی...
بـــرخــی عجـــیـــب بـــوی "خـــدا" میــــدهنـــد.
مـــثـــل "پدر"
.
.
.
بهار هم که نباشد،من به مهربانی تو ای دوست،از شکوفه لبریزم پاییز
.
.
.
آشوب...
همان حس غریبیست که وقتی به لبهای تو لبخند نباشد،دارم!
.
.
.
صدای خنده ی تو غم هایم راهم میخنداند،همیشه بخند تا غم ها آزارم ندهند ازطرف پاییز
.
.
.
قابل توجه شما دانشجوی عزیز واحد دانشگاهی دو حالت داره : واحدهای سختو که نمیشه خوند 2_ واحدهای آسون هم که ارزش خوندن نداره!
.
.
.
قدیما به کسی که به پاش می نشست میگفتن "وفادار" الان میگن "آویزون"
.
.
.
یادته میگفتی جز تو برام دیگرون مردن ، اما همون دیگرون دلتو چه ارزون بردن... ""
.
.
.
ما نسلی هستیم که سرگذشتمان از درگذشتمان تلخ تر است!
.
.
.
مینویسم "تو" با ذره بین دوباره میخوانمش تا کمی نزدیک تر شوی!
.
.
.
یادمان باشد،همیشه ذره ای حقیقت پشت هر "فقط یه شوخی بود" کمی کنجکاوی پشت "همینطوری پرسیدم" قدری احساسات پشت "به من چه
اصلا" مقداری خرد پشت "چه میدونم" و اندکی درد پشت "اشکالی نداره" وجود دارد.
.
.
.
آرامش... هنر نپرداختن به انبوه مشکلاتی است که حل کردنش سهم خداوند است،رزگارت آرام!
.
.
.
سکوت و دیگر هیچ نمی گویم! که این بزرگترین اعتراض دل من است به تو.
.
.
.
سال هاست رفته ای و من هنوز ب خودم می لرزم،درست مث شاخه ای ک چند لحظه قبل پرنده اش پریده باشد... "
.
.
.
نداشتیم محصولات Apple ولی دیدیم دست People ! ""
.
.
.
سقراط،افلاطون و ارسطو خدایی بیکار بودنا،چهل صفحه از کتاب شصت صفحه ای فلسفه اختصاصی واسه اوناست.
.
.
.
بقالی سر کوچمون به جز ریال و تومن چند واحد پول دیگه هم داره، رنگارنگ ، آدامس شیک و چسب زخم.
.
.
.
سالاد الویه از افتادگی و خاکی بودنشه که خودشو جزو سالادا حساب میکنه! وگرنه دو هیچ از آبگوشت جلو هستش.
.
.
.
مورد داشتیم... دختره میخواسته تو امتحان رانندگی دنده عقب بره،به جای اینکه دستشو بندازه پشت صندلی انداخته گردن افسره.
.
.
.
به تقاص دل شکسته ام هزاران دل خواهم شکست،گناهش ب پای کسی که دلم را شکست.
.
.
.
یادته میگفتی جز تو برام دیگرون مردن،اما همون دیگرون دلتو چه ارزون بردن.
.
.
.
اگه تنهایی نابودم کنه،هرگز تفکرم رو عوض نمی کنم.تو هم انقد فشارتو ننداز...
.
.
.
سلامتی زنجیری که صد سال زیر برف و بارون میمونه میپوسه ولی از هم جدا نمیشه،امیدوارم بمونیم بپوسیم ولی از هم جدا نشیم!
.
.
.
زندگی سه راه دارد : راه اول از اندیشه میگذرد و این والاترین راه است،راه دوم از تقلید میگذرد و این آسان ترین راه است،راه سوم از تجربه میگذرد و این تلخ ترین راه است.
.
.
.
ما معمولیا نه آرزوی کسی هستیم... نه آویزون کسی!
.
.
.
آدمایی مث تو ارزش ناراحتی ندارن،تو عددی نبودی من ب توان رسوندمت،توضیح دادن تفکرم ب تو مث اینه ک بخوام رو چرتکه ویندوز 8 نصب کنم.کارایی ک با من کردی کمبود عقدهات
بود.ساعت 22:22 22 اردیبهشت هم خاطره شد.خداحافظ تا قیامت ""
.
.
.
"درد" را از هر طرف بخوانید درد است همینطور "داماد"،ای مردم بدانید دردی دارم که نمی گذارد داماد شوم.
.
.
.
تنها وجه اشتراک ما سادگی بود،من ساده دل بستمو تو ساده چشم بستی.
.
.
.
یجور رنگ عوض کنید آفتاب پرست ازتون تو دادگاه حمایت از حیوانات بخاطر نقض قانون کپی رایت شکایت نکنه!
.
.
.
مورد داشتیم : دختره داشته رانندگی می کرده یادشه میره دنده چنده،وامیسته دوباره از 1 شروع میکنه.
.
.
.
کجای جهان دورتر است؟آن جا که تویی یا اینجا که منم؟!
.
.
.
گاهی باید قبول کنی دستانش مال تو نیست اما "حسرتش" چرا...
.
.
.
بعضیا دوستیشون مثه قرص خوردن میمونه،هر هشت ساعت یه نفر!
.
.
.
از سرت هم زیادی بودم،این را از انتخاب بعدت فهمیدم.
.
.
.
خوش به حالت... پیش خودت هستی!
.
.
.
یه ضرب المثل استاد دانشگاهی هم هست که میگه : لذتی که در دادن نمره 9/75 به دانشجو هست که در دادن 6 نیست..!
.
.
.
دلخوشم که هرچه از من دور شوی از آن سوی کره ی زمین به من نزدیک تر می شوی! فقط می ترسم مبادا گالیله اشتباه کرده باشد...
.
.
.
خدایا چنان کن سرانجام کار،تو خشنود باشی و ما پولدار.
.
.
.
‏اگردیدی جوانی بردرختی تکیه کرده سریع بیاریدش کنار٬یهوگلابی چیزی روی سرش میفته چهارتافرمول به فیزیک اضافه میکنه بدبخت میشیم
.
.
.
چقــدر بــده کــه تــو
میــتــونی خــودتو خــــر کنــی
داغــون کــــنی
بدبخــت کنــی
اما نمــیتونی خــودتــو بــغل کنــی
آروم کنــی
از تنــهــایــی در
بیــاری