بهاران  چاپ

تاریخ : 1392/06/16 در ساعت 12:17 ب.ظ

 
چون بنفشه ها همیشه جاودانه شد
همردیف یاس ها ، اقاقی یا و لاله ها
سبز شد شکوفه زد چو خنده بی بهانه شد
جار زد ، میان برگهای پر نشاط باغ
مهربان تر از کبوتر زمانه شد
غصه را درون قصه ها قلم کشید
طرح سادهء سرود عاشقانه شد
در هجوم جنگها و سنگها و بنگها و ننگها
نغمه شد، بهانه شد، سرود شد، جوانه شد
یک دریچه شد به سوی خندهای بی فریب
دل فریب تر ز ساز های بی ترانه شد
می شود سرود سبز سیب سرخ سرد را
گاز زد ، میان کوچه ها روانه شد

برچسب‌ها: شعر